Rodinný dům

Už máme nějakou tu korunu a pozemek zapsaný v katastru nemovitoství. Jaký je další průběh?

1) Získání STAVEBNÍHO POVOLENÍ a jiných vyjádření stavebního úřadu (vše Vám zajistí naše projekční kancelář):

 • nechat si vypracovat projektovou dokumentaci
 • předložit územně plánovací informaci (např. pro město Opava)
 • získat závazná stanoviska, jsou-li nutná (živ. prostředí, památkáři)
 • získat stanovistka vlastníků infrastruktury (elektřina, voda, plyn, kanalizace)

2) REALIZACE:

 • vytyčení stavby geodetem
 • výkopové práce
 • provedení základů a jejich izolace
 • provádění svislých a vodorovných konstrukcí, ukončení nejvyššího patra ztužujícím pozedním věncem
 • provedení nosné kontrukce střechy
 • pokládání střešní krytiny, stavba vnitřních příček, vedení instalací
 • vnitřní a vnější povrchové úpravy (omítky, obklady, okna, podlahy, fasády)
 • úprava terénu

3) KOLAUDACE

Rekonstrukce

Už máme postaveno, ale chce to vylepšit

1) STAVEBNÍ POVOLENÍ je nutné v případě:

 • zásahu stavebních prací do nosných konstrukcí
 • ovlivnění vzhledu domu (nástavba, přistavba)
 • změn v požární bezpečnosti
 • památkově chráněné budovy

2) REALIZACE:

 •  odstranění stávajících prvků (příčky, nosné konstrukce, obklady, podlahy, apod.)
 •  provedení nových konstrukcí, izolací, instalací, povrchových úprav
Pokud stále ještě chcete stavět či rekonstruovat, neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy a požadavky na telefon nebo email uvedený v kontaktech.
Tešíme se na spolupráci.

Více zde