Stavební společnost GRIGAR,s.r.o. je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě , ve výpisu z obchodního rejstříku v oddíle C , vložka 19708. Na provádění staveb, jejich změn a odstraňování má vydaný živnostenský list u Okresního úřadu v Opavě pod číslem jednacím : 4803 / 01 / ROŽÚ , E v.č. 380600 – 50631/02.

Další živnostenský list firma vlastní na projektovou činnost ve výstavbě vedenou u Okresního úřadu v Opavě pod jednacím číslem : 4802 / 01 / ROŽÚ , Ev.č. 380600 – 50630 / 02 .

Certifikačním orgánem STAVCERT PRAHA, spol. s r.o. byla společnost certifikována a získala certifikáty :

ČSN EN ISO 9001 : 2016 Systém managementu jakosti

ČSN EN ISO 14001 : 2016 Systém environmentálního managementu

 

1 GRIGAR %C5%BDL 2016 1 212x300 Dokumenty
2 GRIGAR %C5%BDL projektov%C3%A1n%C3%AD 2016 1 212x300 Dokumenty
Certifik%C3%A1t EMS 2016 1 Large 212x300 Dokumenty
Certifik%C3%A1t QMS 2016 1 Large 212x300 Dokumenty
vypis or2018 213x300 Dokumenty
6 GRIGAR autorizace 2016J 212x300 Dokumenty
autorizace grigar 1 Large 150x150 Dokumenty